KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ (19/5/1961-19/5/2021)

Sáng 19/5/2021, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành  lập Công ty

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ Ngày 23/4/2021 Công ty tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Dự đại hội có 43 cổ đông đại diện cho 11.015.564 cổ phần/11.605.100 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 94, 92%. Đại ...

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIẤY VIỆT TRÌ

Nhà máy Giấy Việt trì trước đây, tiền thân của Công ty cổ phần Giấy Việt Trì ngày nay, được khởi công xây dựng tháng 12 năm 1958, đi vào hoạt động ngày 19/5/1961; công suất ban đầu 18.000 tấn/năm, sản phẩm chính là giấy in viết.

CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày 27 tháng 4 năm 2011 tại hội trường lớn Công ty Cp Giấy Việt Trì đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2011 thành công tốt đẹp. Các cổ đông và đại diện cổ đông đã nhất chí 100% các chỉ tiêu và kế hoạch phát triển ...

Đối tác - Khách hàng