Ngành nghề kinh doanh

Công ty cổ phần giấy việt trì
Tên tiếng anh: Viettri paper joint stock company

Địa chỉ: Đường Sông Thao, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 02103.862.761 - Fax: 02103.862.754
Website: www.giayviettri.com - www.giayviettri.com.vn

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và có khả năng hội nhập khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của các ngành kinh tế khác, trong đó lấy đào tạo nhân lực thuỷ sản làm trọng điểm.

Ngành nghề kinh doanh:

1- Kinh doanh các sản phẩm bột giấy và giấy mã: 1701; 46497
2- Kinh doanh và chế biến lâm sản mã: 02210; 1610; 16220; 16230; 31001; 46496
3- Kinh doanh xuất nhập khẩu bột giấy, vật tư hoá chất, thiết bị phục vụ ngành giấy
4- Sản xuất hòm hộp đóng gói sản phẩm mã: 1623
5- Kinh doanh vận tải mã: 4933
6- In và các dịch vụ liên quan đến in mã: 1811; 1812.

Vốn điều lệ: 116.051.000.000đồng (Một trăm mười sáu tỷ, không trăm năm mươi mốt triệu đồng)
Người đại diện theo pháp luật của công ty:
Chức danh: Chủ tịch HĐQT
Họ và tên: Nguyễn Văn Hiện (nam)
Ngày sinh: 25/10/1960 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh thư nhân dân số: 132 005 669
Ngày cấp: 29/10/2007 cơ quan cấp: công an tỉnh Phú thọ

Đối tác - Khách hàng