Đơn vị thành viên

1- Chi nhánh tại Hà nội:

63 Phan phù tiên - Quận Đống đa
Điện thoại: 043.733.4303
Fax: 043.733.4303.

2 - Chi nhánh tại Đà nẵng:

68 - Hàm nghi - Quận Thanh khê
Điện thoại: 0511.365.5306
Fax: 0511.365.0418.

3 - Chi nhánh Thành phố Hồ chí minh:

9-19 Hồ tùng mậu - Quận 1
Điện thoại: 083.914.2212
Fax: 083.829.2466.

Đối tác - Khách hàng