Thành tích và danh hiệu

Gần sáu mươi năm phát triển với những đóng góp to lớn của của mình Giấy Việt Trì luôn được Đảng và nhà nước quan tâm, sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, Tổng công ty Giấy Việt Nam, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo thành phố Việt trì... Công ty đã được Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý cho tập thể và cá nhận:

-Giai đoạn 1962 - 1965 được chủ tịch Hồ Chí Minh tặng bằng khen về thành tích lao động sản xuất.
-Trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước có 817 cán bộ công nhân viên được tặng huân huy chương kháng chiến, nhiều đơn vị tập thể, tổ được tặng danh hiệu tổ lao động XHCN, tổ xuất sắc. Hơn 1000 cán bộ công nhân viên được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp.
-Thời kỳ chiến tranh ác liệt cũng như giai đoạn khôi phục nhà máy để sản xuất, Giấy việt trì được tặng 3 lẵng hoa của Chủ tịch nước cho các năm 1972, 1972 và năm 1973.
-Thời kỳ chấm dứt chiến tranh đi vào sản xuất ổn định đến nay, Giấy việt trì được Chủ tịch nước trao tặng 5 huân chương lao động các loại cho tẩp thể, Chính phủ tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc và nhiều cờ, bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương, địa phương.
-Đảng bộ công ty được thành uỷ việt trì, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh, Tỉnh uỷ Phú thọ nhiều năm tặng danh hiệu 'Đảng bộ trong sạch vững mạnh', tặng bằng khen và cờ thi đua xuất sắc.
Các tổ chức đoàn thể của Công ty luôn được công nhận danh hiệu vững mạnh và được tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen của các cấp.

Đối tác - Khách hàng