NGÀNH GIẤY KHÔNG TẬN DỤNG ĐƯỢC NHIỀU CƠ HỘI XUẤT KHẨU VỚI THUẾ SUẤT 0%

Ngành sản xuất giấy hiện nay phục vụ trong nước là chủ yếu, mới xuất khẩu được số lượng nhỏ. Do đó ngành giấy không tận dụng được nhiều cơ hội xuất khẩu với thuế suất 0% khi hội nhập.

Những bất cập trong việc quy định chi tiết mã HS trong Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

VPPA-Với mục đích bảo vệ môi trường trong việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, các quy định nên tập trung cụ thể về các tiêu chí có ảnh hưởng đến môi trường (tạp chất, độ ẩm…). Việc nhập khẩu và sử dụng loại ...

Hiệp định RCEP và khả năng ảnh hưởng tới Ngành công nghiệp giấy

VPPA-Ngày 15/11/2020, 15 quốc gia Châu Á và Châu Đại Dương đã cùng nhau ký kết và trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Hiệp định được khởi động đàm phán từ 09/5/2013, tháng 11/2019 các nước tham gia đàm phán ...

Đối tác - Khách hàng