CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

2011.04.27 - 1603 lượt xem

Ngày 27 tháng 4 năm 2011 tại hội trường lớn Công ty Cp Giấy Việt Trì đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2011 thành công tốt đẹp. Các cổ đông và đại diện cổ đông đã nhất chí 100% các chỉ tiêu và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2011 và các năm tiếp theo. Sau đây là toàn văn nghị quyết của đại hội.

 Ngày 27 tháng 4 năm 2011 tại hội trường lớn Công ty Cp Giấy Việt Trì đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2011 thành công tốt đẹp. Các cổ đông và đại diện cổ đông đã nhất chí 100% các chỉ tiêu và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2011 và các năm tiếp theo. Sau đây là toàn văn nghị quyết của đại hội.

 

Hồng Hà

Đối tác - Khách hàng