Chào mừng các bạn đến với website Công ty cổ phần Giấy Việt Trì

Thứ 5, ngày 02, tháng 04, năm 2020    

Công bố thông tin

Tài liệu ĐHCĐ năm 2019 (tài liệu sau ĐH)


1 Chương trình Đại hội
2 Báo cáo kết quả SXKD 2018, kế hoạch SXKD 2019
3 Báo cáo của HĐQT
4 Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ 2019
5 Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS
6 Tờ trình thông qua phương án PPLN, chi trả cổ tức 2018, kế hoạch 2019
7 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018
8 Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2019
9 Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty
10 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019
11 Tờ trình thông qua điều lệ sửa đổi năm 2019
12 Tờ trình thông qua danh sách bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2018-2023
13 Danh sách ứng viên bầu bổ sung TV BKS 
14 Quy chế bầu cử thành viên BKS
15 Quyết định triệu tập ĐH kèm quy chế làm việc
16 Điều lệ công ty sửa đổi năm 2019
17 Quy chế quản trị nội bộ năm 2019
   
   

 

In trang Trở lại

Tin cùng loại

 Hỗ trợ trực tuyến
QTWEB
hotline
+ 84.982.910.007 Fax +84.2103.862.754
Email: gvt@giayviettri.com
Phòng kinh doanh
Mr. Lê Trung Thành
0915 171 289
Mr.Đặng Văn Sơn
0913 389 515
Phòng tổ chức hành chính
Mr. Trần Văn Mạnh
0982 910 007
Phòng KTCN
Mr. Đặng Anh Tuấn
0917 626 488
 Tìm kiếm
 Liên kết web
 Sự kiện nổi bật
Thông báo tuyển dụng CNKT năm 2018
Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty
Một số hình ảnh buổi gặp mặt ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2017
Một số hình ảnh buổi gặp mặt ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2017
Thông báo về việc mở tài khoản lưu ký cổ phần
Quyết định bổ nhiệm Bà Lê Thị Minh Loan giữ chức Kế toán trưởng Công ty
Quyết định bổ nhiệm Ông Đặng Văn Sơn giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp
 Video
 Email
 Quảng cáo - Đối tác