Chào mừng các bạn đến với website Công ty cổ phần Giấy Việt Trì

Thứ 3, ngày 23, tháng 07, năm 2019    

Tin tức sự kiện nổi bật

Quốc hội thông qua bộ máy Chính phủ với 4 Phó Thủ tướng, 22 Bộ trưởng


(VnMedia) - Sáng nay (3/8), với 492 phiếu tán thành, cơ cấu chính phủ khóa mới nhiệm kỳ 2011-2016 đã được hoàn thiện. Sau khi hoàn thiện bộ máy Chính phủ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp tục đệ trình Quốc hội phê chuẩn danh sách các thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. 
Sáng nay dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đại biểu Quốc hội tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Sau khi Ban kiểm phiếu làm việc, Trưởng Ban kiểm phiếu Đỗ Văn Chiến công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
 
 
 

Kết quả bỏ phiếu như sau:

4 Phó Thủ tướng: 1. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (93,8% phiếu tán thành),  2. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (91,6% phiếu tán thành)  3. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (95,2% phiếu tán thành),  4. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (81,8% phiếu tán thành).
 
Các Bộ trưởng: 1. Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh (97,4% phiếu tán thành), 2. Bộ trưởng Công an, Trung tướng Trần Đại Quang (95% phiếu tán thành), 3. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (đạt 94% phiếu tán thành), 4. Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình (87,4% phiếu tán thành) 5. Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường (96,2% phiếu tán thành), 6. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (87,4% phiếu tán thành), 7. Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ (90,2% phiếu tán thành), 8. Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng (91% phiếu tán thành), 9. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát (93,6% phiếu tán thành), 10. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng (71,2% phiếu tán thành), 11. Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng (92,2% phiếu tán thành), 12. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang (80,8% phiếu tán thành) 13. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son (90,4% phiếu tán thành), 14. Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền (63,2% phiếu tán thành), 15. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh (81% tán thành) – 16. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân (92,8% phiếu tán thành) 17. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận (74,4% phiếu tán thành), 18. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (79,2% phiếu tán thành).
 
Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ:
1. Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Giàng Seo Phử (96% phiếu tán thành). 2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình (92% phiếu tán thành). 3. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam (92,6% phiếu tán thành). 4. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh (91,2% phiếu tán thành). 
 
 

 Chính phủ mới ra mắt Quốc hội


Quốc hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
           
Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thay mặt Chính phủ phát biểu nhậm chức.
 
Trong lời phát biểu nhậm chức, Thủ tướng gửi lời cảm ơn QH đã tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng, đồng thời nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn, trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó. “Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ nhận rõ nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ là phải tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, ra sức vượt qua khó khăn thách thức, phát huy thành tựu đã đạt được, nghiêm túc khắc phục hạn chế, yếu kém; nỗ lực cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, đặc biệt là 3 khâu đột phá Chiến lược và đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra.” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng khẳng định sẽ đồng thời triển khai thực hiện kiên định và đồng bộ các giải pháp để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch.
 
Thủ tướng cũng đánh giá cao những thành tựu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và khẳng định: “Trong thực thi chức năng nhiệm vụ của mình, chúng tôi sẽ kế thừa những kinh nghiệm quý báu và truyền thống tốt đẹp của các Chính phủ tiền nhiệm. Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, cùng nhau chung sức xây dựng một Chính phủ đoàn kết nhất trí, phát huy tốt nhất vai trò của tập thể Chính phủ, đề cao trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ và của mỗi thành viên Chính phủ; hành động kiên quyết và sáng tạo, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hy vọng: “Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ xin chân thành cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự giám sát, hợp tác, ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Chủ tịch nước, Quốc hội, các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các cơ quan thông tin báo chí, cộng đồng các doanh nghiệp và đồng chí đồng bào trong cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài. Chúng tôi luôn xem đây là nhân tố có ý nghĩa rất quyết định để Chính phủ hoàn thành trọng trách của mình”.
 
Hoàn thiện bộ máy Chính phủ xong, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đệ trình Quốc hội phê chuẩn danh sách các thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.
 
Theo quy định tại Điều 104 Hiến pháp 1992, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Thủ tướng Chính phủ giữ trách nhiệm là Phó Chủ tịch Hội đồng.
 
Ngoài Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Hội đồng quốc phòng và an ninh có thêm 4 ủy viên. Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng; Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng: Phùng Quang Thanh; Bộ trưởng Công an, Trung tướng Trần Đại Quang; Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
 
Quốc hội sẽ bỏ phiếu và thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách các thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ 2011-2016 đầu giờ làm việc chiều nay.

 


Kim Lung

In trang Trở lại

Tin cùng loại

 Hỗ trợ trực tuyến
QTWEB
hotline
+ 84.982.910.007 Fax +84.2103.862.754
Email: gvt@giayviettri.com
Phòng kinh doanh
Mr. Lê Trung Thành
0915 171 289
Mr.Đặng Văn Sơn
0913 389 515
Phòng tổ chức hành chính
Mr. Trần Văn Mạnh
0982 910 007
Phòng KTCN
Mr. Đặng Anh Tuấn
0917 626 488
 Tìm kiếm
 Liên kết web
 Sự kiện nổi bật
Thông báo tuyển dụng CNKT năm 2018
Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty
Một số hình ảnh buổi gặp mặt ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2017
Một số hình ảnh buổi gặp mặt ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2017
Thông báo về việc mở tài khoản lưu ký cổ phần
Quyết định bổ nhiệm Bà Lê Thị Minh Loan giữ chức Kế toán trưởng Công ty
Quyết định bổ nhiệm Ông Đặng Văn Sơn giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp
 Video
 Email
 Quảng cáo - Đối tác