Công ty Cổ phần Giấy Việt Trị trao ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tại Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ

2021.06.08 - 2099 lượt xem

CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ Hưởng ứng tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ về phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 8/6/2021, Công ty CP Giấy Việt Trì ủng hộ 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) cùng đóng góp cho quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 của chính phủ về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú thọ.

File: 20210313142729_IMG_0245_2.JPG Tải về

Đối tác - Khách hàng