Chào mừng các bạn đến với website Công ty cổ phần Giấy Việt Trì

Thứ 7, ngày 23, tháng 11, năm 2019    

Công bố thông tin

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (TL sau Đại hội)


1 Chương trình Đại hội
2 Biên bản Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
3 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
4 Báo cáo kết quả SXKD 2017, kế hoạch 2018
5 Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 (đã kiểm toán)
6 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
7 Báo cáo chi trả thù lao HDDQT, BKS năm 2017
8 Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
9 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT
10 Báo cáo kết quả hoạt động của BKS
11 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018
12 Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
13 Danh sách ứng viên
14 Tờ trình thông qua quy chế nội bộ Công ty
15 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

 

In trang Trở lại

Tin cùng loại

 Hỗ trợ trực tuyến
QTWEB
hotline
+ 84.982.910.007 Fax +84.2103.862.754
Email: gvt@giayviettri.com
Phòng kinh doanh
Mr. Lê Trung Thành
0915 171 289
Mr.Đặng Văn Sơn
0913 389 515
Phòng tổ chức hành chính
Mr. Trần Văn Mạnh
0982 910 007
Phòng KTCN
Mr. Đặng Anh Tuấn
0917 626 488
 Tìm kiếm
 Liên kết web
 Sự kiện nổi bật
Thông báo tuyển dụng CNKT năm 2018
Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty
Một số hình ảnh buổi gặp mặt ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2017
Một số hình ảnh buổi gặp mặt ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2017
Thông báo về việc mở tài khoản lưu ký cổ phần
Quyết định bổ nhiệm Bà Lê Thị Minh Loan giữ chức Kế toán trưởng Công ty
Quyết định bổ nhiệm Ông Đặng Văn Sơn giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp
 Video
 Email
 Quảng cáo - Đối tác